Apotek Hjärtats försäljning av vård- och omsorgsverksamheten till ApoEx är slutförd

Det av ICA Gruppen helägda Apotek Hjärtat har nu slutfört försäljningen av vård -och omsorgsverksamheten. Köpare är ApoEx som är verksamt inom samma områden. Köpeskillingen om 62 Mkr motsvarar bokfört värde efter transaktionskostnader. 

Vård- och omsorg har utgjort ett affärsområde inom Apotek Hjärtat som försörjer sjuk- och hälsovården i flera regioner och landsting, liksom ett antal privata vårdgivare, med läkemedel och farmaceutiska tjänster. I affärsområdet ingick även Apovet, med en stark position på den svenska marknaden för djurläkemedel.

Konkurrensverket och Läkemedelsverket har tidigare godkänt försäljningen av vård-och omsorgsverksamheten. Idag slutförs köpet formellt. Köparen ApoEx är som landets största privatägda leverantör av läkemedel till vården verksamt inom samma områden. Försäljningen innebär att Apotek Hjärtat renodlar verksamheten mot öppenvårdsmarknaden.

Vård- och omsorg omsatte under 2014 ca 830 Mkr. Avyttringen beräknas endast påverka Apotek Hjärtats rörelseresultat marginellt. Tony Rydberg som ansvarat för vård- och omsorgsverksamheten följer med till ApoEx och lämnar därmed Apotek Hjärtat där han ingått i ledningsgruppen.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 2 november 2015, kl14:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar