Förändring i ICA Gruppens valberedning

Hans Ek, vice vd för SEB Investment Management AB, ersätter Stephanie Gabrielsson från Skandia Investment Management i ICA Gruppens valberedning. Förändringen beror på att SEB Fonder trätt in i Skandia Livs ställe som en av de tre största ägarna och att Skandia Liv i enlighet med instruktionerna för valberedningen har därmed ställt sin plats till förfogande.

ICA Gruppens valberedning består efter förändringen av Claes Ottosson och Anna-Karin Liljeholm, som representerar ICA Handlarnas Förbund. Annika Lundius som representerar Industrivärden, samt Hans Ek som representerar SEB Fonder. 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 25 november, 2015, kl 08.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar