Förändringar i ICA Gruppens ledning

Vid årsskiftet  blir Tony Holmberg ny vd för ICA Special och ersätter Björn Abild, som istället blir vd för Hemtex. Samtidigt lämnar Stein-Petter Ski ICA Gruppen efter att ha slutfört den omstrukturering av portföljinnehaven som beslutades under 2013.

Tony Holmberg tillträder som vd för ICA Special under januari. Tony har tidigare bland annat varit chef för Affärsområden i ICA Sverige som ansvarar för affärsstödet till ICA-butikerna, och landschef för ICAs verksamhet i Litauen. Tony blir ny medlem i ICAs koncernledning.

Björn Abild, blir vid årsskiftet ny vd för Hemtex och lämnar i samband med det koncernledningen. Han efterträder Peder Larsson som valt att lämna Hemtex efter att ha genomfört en turn-around av bolaget. Björn Abild kommer att rapportera till Tony Holmberg. Hemtex kommer att drivas vidare som ett eget bolag inom ICA-gruppen.

Stein-Petter Ski lämnar vid årsskiftet ICA Gruppen och sin roll som direktör för portföljbolagen efter att ha slutfört den omstrukturering av portföljinnehaven som beslutades under 2013.

Hemtex och InkClubs resultat kommer även fortsättningsvis att redovisas separat.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen 25 november 2015, kl 08.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar