Fortsatt stark utveckling för ICA Gruppen

I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars 2013 då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Tredje kvartalet 2013 i sammandrag

Jämförelsesiffrorna är proforma och visar tredje kvartalet 2012 som om ICA och Hakon Invest hade varit konsoliderade.

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 24 830 Mkr (24 387) under tredje kvartalet. Det motsvarar en ökning med 2,3 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol, justerat för valutaförändringar.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 029 Mkr (941). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 1 037 Mkr (943).

• Periodens resultat uppgick till 585 Mkr (–766). Resultat per aktie uppgick till 2,93 kronor (–3,81).

• Stark försäljning i de svenska ICA-butikerna.

• Förvärv av lagerfastigheten i Helsingborg.

VD Per Strömberg kommenterar rapporten

”ICA Gruppen har utvecklats starkt under tredje kvartalet. Rörelseresultatet exklusive engångsposter steg med 10 procent, tack vare en fortsatt god utveckling i Sverige och Baltikum. Vi har under året ägnat mycket tid åt bildandet av ICA Gruppen och det är därför extra glädjande att vi har kunnat behålla bra fokus i våra kärnverksamheter. De strategiska prioriteringar vi arbetar utefter har gett effekt; försäljningen ökar, andelen egna märkesvaror är högre samtidigt som vi bland annat har tagit viktiga steg avseende vår framtida logistikstruktur”, säger vd Per Strömberg.

Press- och analytikermöte

Onsdagen den 13 november 2013 kl 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte på Berns Hotell i Berzelii Park, Stockholm. VD Per Strömberg och vice VD och CFO Sonat Burman-Olsson presenterar delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Strömberg, VD ICA Gruppen
tel. +46 10 422 50 05

Sonat Burman-Olsson, vice VD och CFO ICA Gruppen
tel. +46 8 561 50 852

Pernilla Grennfelt, IR ICA Gruppen
tel. +46 8 561 50 111

ICA Gruppens presstjänst
tel. +46 70 253 66 60

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ICA Gruppen ska offentliggöra enligt lagen om Värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 november 2013 kl 07.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se.

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera