HUI reviderar marknadsdata

HUI har reviderat Detaljhandelsindex för kvartal två och tre i år. Detaljhandelsindex används av ICA Gruppen för att bedöma ICA-butikernas prestation i jämförelse med marknaden i övrigt. De nya siffrorna visar att försäljningen i de svenska ICA-butikerna växte i lägre takt än marknaden andra och tredje kvartalet i år.   

Förändringen beror på att HUI reviderat marknadens tillväxt. Livsmedelshandeln har haft en högre tillväxt än HUI tidigare bedömt. Marknadens tillväxt har skrivits upp från 1,7 till 3,0 procent för andra kvartalet och från 2,9 till 4,2 procent för tredje kvartalet. ICAs försäljning för dessa kvartal har inte reviderats.

HUI revideringar av marknadens värden från april och framåt påverkar värdena för marknaden i andra och tredje kvartalet och därmed också de ackumulerade värdena för januari till oktober. ICA har en ackumulerat tillväxt inklusive moms med 3,8 procent från januari till oktober, HUI bedömer nu att marknaden under samma period växt med 3,9 procent.  

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen 30 november, 2015, kl 12.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar