ICA-butikernas försäljning i april 2018

Försäljningen i ICA-butikerna sjönk med 2,8 procent i april 2018 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker minskade försäljningen med 3,2 procent.

April 2018 Januari – april 2018
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Mkr Utveckling samtliga Utveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 861 -4,2% -4,9% 11 392 3,5% 2,8%
ICA Kvantum 2 277 -2,9% -2,7% 9 150 3,9% 2,8%
ICA Supermarket 2 800 -2,3% -3,3% 11 152   1,8% 1,9%
ICA Nära 1 399 -0,5% -0,5% 5 517 3,3% 3,4%
Total 9 337 -2,8% -3,2% 37 211 3,1% 2,6%

Under april 2018 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 337 Mkr exklusive moms, vilket är en minskning med 2,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-april 2018 uppgick försäljningen till 37 211 Mkr, en ökning med 3,1 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för april månad uppgår till -5,4%.

Per den 30 april uppgick antal ICA-butiker till 1 284. Butiksförsäljningen för maj publiceras den 11 juni 2018 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2018, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar