ICA Fastigheter avyttrar ICA Eiendom Norge AS

ICA Fastigheter säljer ICA Eiendom Norge AS till ett underliggande fastighetsvärde om 2,2 miljarder SEK till UNION Real Estate Fund II, en fastighetsfond förvaltad av norska UNION Eiendomskapital. Affären ger ICA Gruppen ett positivt kassaflöde om cirka 1,9 miljarder SEK och en reavinst om drygt 400 miljoner SEK¹. Avyttringen av ICA Eiendom sker med anledning av ICA Gruppens tidigare försäljning av dagligvaruverksamheten i Norge.

Bolagsförsäljningen av ICA Eiendom omfattar en fastighetsportfölj samt den befintliga organisationen. Totalt avyttras 58 fastigheter belägna i Norge och transaktionen förväntas slutföras under februari 2017.

Försäljningen av ICA Eiendom kommer att medföra en reavinst om cirka 400 miljoner SEK¹ för ICA Gruppen, vilken kommer att bokföras under första kvartalet 2017. I och med denna försäljning är hela fastighetsbeståndet i Norge avyttrat. Totalt har 73 fastigheter sålts för 2,8 miljarder SEK till en reavinst om drygt 430 miljoner SEK.

- Det har varit ett stort intresse för fastigheterna. Vi är nöjda med köpeskillingen och med att våra medarbetare i ICA Eiendom erbjuds fortsatt anställning. Det känns bra att nu kunna sätta punkt för den process vi inledde under 2014 för att lämna Norge, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg.

I försäljningen av ICA Eiendom har Pangea Property Partners agerat finansiell rådgivare, Advokatfirmaet Haavind har agerat legal rådgivare och Handelsbanken Capital Markets har agerat finansiell rådgivare avseende skuldfinansiering. 

EBITDA för ICA Eiendom uppgick under 2015 till 159 miljoner SEK. Fram till september i år uppgick EBITDA till 91 miljoner SEK.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 2 december 2016 kl 07:45.

¹ Vid en valutakurs NOK/SEK 1,08

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar