ICA Fastigheter och Första AP-fonden bildar Secore Fastigheter

ICA Fastigheter och Första AP-fonden bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Secore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter från ICA Fastigheter Sverige där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Det samägda bolaget ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att bibehålla ICAs inflytande på respektive marknadsplats samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar. Bolaget, som ägs till hälften vardera av ICA och Första AP-fonden, får initialt en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka 1,1 miljard kr. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen. ICA Fastigheter Sverige kommer även fortsättningsvis att förvalta de sålda butiksfastigheterna.

- Genom bildandet av Secore Fastigheter tillsammans med Första AP-fonden skapas förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi har väldigt bra erfarenheter av vårt samägande med Alecta i Ancore, och är mycket glada över att vi skapat ytterligare ett samarbete med en stark och långsiktig investerare, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

- Fastigheter är en viktig del av Första AP-fondens långsiktiga investeringar. Det är därför glädjande att vi nu samarbetar med ICA. Det ger oss möjlighet att investera i en portfölj bestående av handelsfastigheter som är uthyrda med långa avtal säger Johan Magnusson VD för Första AP-fonden.

De 13 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget är Maxi ICA Stormarknad Hässleholm, Maxi ICA Stormarknad Motala, Maxi ICA Stormarknad Kristinehamn, Maxi ICA Stormarknad Bromölla, ICA Supermarket Simrishamn, ICA Supermarket Perstorp, ICA Supermarket Sölvesborg, ICA Supermarket Eksjö, ICA Supermarket Hedemora, ICA Supermarket Alunda, ICA Ettan i Västerås (ICA Supermarket), ICA Nära Katrineholm, ICA Supermarket Österbybruk och motsvarar en total yta om drygt 55 000 kvadratmeter. Bolaget finansieras till 60 procent genom extern finansiering.

ICA Fastigheters avyttring ger en reavinst om cirka 300 mkr, där hälften kommer att redovisas under fjärde kvartalet. Den andra halvan av reavinsten kommer att resultatföras successivt de kommande åren.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters strategi är att fortsätta att växa.

Secore Fastigheters förvärv av de 13 butiksfastigheterna förväntas slutföras under december 2015.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i transaktionen.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen 26 november, 2015 kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar