ICA Fastigheter säljer tio handelsfastigheter till Ancore Fastigheter

ICA Fastigheter Sverige AB säljer tio handelsfastigheter till Ancore Fastigheter AB, som samägs av ICA Fastigheter AB och Alecta. Det underliggande fastighetsvärdet är 918 miljoner kronor och transaktionen ger en reavinst om 118 miljoner kronor för ICA Fastigheter Sverige AB.

Ancore Fastigheter AB ägs till femtio procent av ICA Fastigheter AB. ICA Gruppens andel av reavinsten, 59 miljoner kronor, kommer att redovisas i tredje kvartalet 2014.

– Genom försäljningen frigörs kapital som kan investeras i ICAs butiksnät samtidigt som vi behåller inflytandet över dessa tio marknadsplatser, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Fastigheterna som ska avyttras är Örnen 17 i Eslöv, Gnejsen 1 i Sala, Mårten 5 i Sjöbo, Orgeln 2 i Skellefteå, Motorn 10 i Vara, Hajen 7 i Varberg, Valen 3 i Vimmerby, Kornet 3 i Värnamo och Norrastugan 3 i Växjö, där största verksamheten är ICA Kvantum. Vidare säljs handelsfastigheten Holje 103:7 Olofström, där största verksamheten är Maxi ICA Stormarknad. Fastigheterna tillträds under september 2014.

Det underliggande fastighetsvärdet är 918 miljoner kronor och fastigheterna har cirka 46 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Efter förvärvet äger Ancore Fastigheter 29 handelsfastigheter med en total uthyrbar yta om cirka 225 000 kvadratmeter med ett fastighetsvärde på drygt 5,0 miljarder kronor.

Ancore Fastigheter AB bildades som ett joint venture mellan ICA Fastigheter AB och Alecta under 2010. Bolaget ska förvärva och äga fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen 16 september, 2014, kl 15.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar