ICA Gruppen avyttrar Forma Books, resultatpåverkan ca -100 Mkr

ICA Gruppen har tecknat avtal med Massolit Media om försäljning av Forma Books, som ingår i portföljbolaget Forma Holding. Avyttringen medför en resultatpåverkan om ca -100 Mkr för ICA Gruppen under fjärde kvartalet 2013. Köpeskillingen uppgår till 19 Mkr på skuldfri basis.

Forma Books har drygt 40 anställda och omsatte ca 119 Mkr under tolvmånadersperioden som slutade 30 september 2013. Avyttringen förväntas slutföras under december 2013.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070-253 66 60

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 november 2013 kl 08.30.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar