ICA Gruppens avyttring av Cervera slutförd

ICA Gruppens avyttring av Cervera är nu slutförd. Köpeskillingen uppgick till 160 MSEK.

ICA Gruppen, som den 16 mars meddelade att avtal tecknats med Accent Equity 2012 om att sälja Cervera, har nu avslutat affären efter Konkurrensverkets godkännande.

Köpeskillingen uppgick till 160 MSEK. Efter en villkorad aktieägarutdelning till ICA Gruppen om 35 MSEK fördelas resterande köpeskilling mellan ICA Gruppen och minoritetsägare enligt procentuellt innehav. ICA Gruppen får en positiv kassaflödeseffekt om 135 MSEK och en reaförlust om 10 Mkr, efter avdrag för transaktionskostnader.

– Försäljningen av Cervera följer planen ICA gruppen tog fram under hösten 2013 med en fokusering av vårt non-food-erbjudande. Genom den här transaktionen, tillsammans med avyttringen av Kjell & Company i maj 2014 och försäljningen av Forma i oktober 2014, har vi nu slutfört arbetet, säger ICA Gruppens vd Per Strömberg.

Cervera har idag ett rikstäckande nätverk bestående av ett 70-tal butiker. Cervera omsatte under 2014 745 Mkr. ICA Gruppens ägarandel i Cervera uppgår till 91,4%. Övriga aktieägare säljer i samband med transaktionen till samma villkor.

Handelsbanken Capital Markets har agerat som finansiell rådgivare till ICA Gruppen i samband med transaktionen.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52
Investor Relations, Frans Benson, 08-561 500 20

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen 23, april, 2015, kl 11.40. 

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och sedan januari ingår Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt det delägda portföljbolaget Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar