ICA Gruppens finansiella mål omräknade för IFRS

ICA gruppen har räknat om två av sina långsiktiga finansiella mål efter de nya standarderna för redovisning IFRS 15 och 16.

ICA Gruppen tillämpar IFRS 15 från och med 2018 och kommer att börja redovisa enligt IFRS 16 från och med 2019. Som en konsekvens av detta justeras två av ICA Gruppens finansiella mål från och med årsskiftet 2019.

Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln. Tabellen nedan sammanfattar hur de finansiella målen påverkas.

Tidigare rapporterat mål   Förändring      Mål justerat för IFRS    
Växa snabbare än marknaden Alla marknader Oförändrat Alla marknader
Rörelsemarginal före engångsposter 4,5 % Oförändrat 4,5 %
ROCE*** 10 % -2,5 % 7,5 %
Nettoskuld/EBITDA < 2,0x 1,0x < 3,0x
Utdelning (% vinst för året)  > 50 % Oförändrat  > 50%

*** Exklusive ICA Banken

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar