ICA Gruppens hållbarhetsrapport för tredje kvartalet 2017

ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser minskade under perioden. Den fortsatta minskningen i utsläpp beror till största delen på övergången till förnybara bränslen i den svenska verksamheten samt fortsatta investeringar i förnybar el inom Rimi Baltic.

– Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete för att uppnå vårt ambitiösa klimatmål, bland annat genom att ytterligare minska våra utsläpp och öka vår resurseffektivitet. Det är mycket glädjande att se att vi snart har halverat utsläppen jämfört med basåret 2006. Det visar att vi är på god väg mot att uppfylla målet, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat:

  • ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser minskade under perioden oktober 2016–september 2017 med 45 procent jämfört med basåret 2006.
  • Butiksförsäljningen av miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter i ICA Sveriges centrala sortiment ökade under perioden oktober 2016–september 2017 med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • 40 procent färre plastpåsar efter att Apotek Hjärtat började ta betalt för påsarna och tydligare informera om plastens miljöpåverkan.
  • ICA Banken lanserar grön leasing som gör det lättare för de fristående ICA-handlarna att byta till klimatsmart kylutrustning.
  • Receptfria generikaläkemedel av varumärket ABECE är nu märkta med ”Välj med Hjärtat”, vilket innebär att tillverkaren uppfyller Apotek Hjärtats miljö- och hållbarhetskriterier.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se