ICA Gruppens valberedning utsedd

ICA Gruppens årsstämma 2014 beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. De tre största ägarna, ICA-handlarnas Förbund, Industrivärden och AMF har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2015.

Två av ledamöterna ska utses av den största ägaren och två ledamöter ska utses av de därefter två största ägarna. De tre största ägarna den 29 august 2014 var ICA-handlarnas Förbund, Industrivärden och AMF – Försäkring och Fonder.

ICA-handlarnas Förbund har utsett Claes Ottosson, ICA-handlare i Hovås, samt Anna-Karin Liljeholm, chefsjurist på ICA-handlarnas Förbund till sina ledamöter i valberedningen.

Industrivärden har utsett Anders Nyberg, chefsjurist på Industrivärden, till sin ledamot i valberedningen och AMF Fonder har utsett Anders Oscarsson, aktiechef på AMF, till ledamot i valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöternas enas om annat, vara en av de ledamöter som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningens arbete utförs i enlighet med de föreskrifter som antagits av årsstämman i ICA Gruppen och i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som har förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete ombeds lämna dessa så snart som möjligt, dock senast måndag den 2 mars 2015 till ICA Gruppen AB (publ), Valberedningen, c/o Koncernjuridik, 171 93 Solna.

ICA Gruppens årsstämma 2015 äger rum onsdagen den 22 april 2015 i Stockholm Globe Arenas i Stockholm.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 24 september, 2014, kl 11:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar