Inbjudan till ICA Gruppens presentation av delårsrapport

ICA Gruppen publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2016 onsdagen den 9 november 2016 och bjuder med anledning av det in till en press- och analytikerträff.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Tid: Kl. 10.00 onsdagen 9 november 2016

ICA Gruppens vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Press- och analytikerträffen webbsänds och går att följa på http://www.icagruppen.se/investerare

Direktnummer för deltagare på telefonkonferensen

SE: +46856642695

UK: +442030089801

En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Presentationen kommer att hållas på engelska. Anmälan kan göras på ir@ica.se.

ICA Gruppens delårsrapport kommer att publiceras kl. 07.00 onsdagen den 9 november 2016.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 2 november, 2016, kl 10.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar