Inbjudan till ICA Gruppens presentation av delårsrapport

ICA Gruppen publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2015 onsdagen den 11 november 2015 och bjuder med anledning av det in till en press- och analytikerträff.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Tid: Kl. 10.00 onsdagen den 11 november 2015.

ICA Gruppens vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Press- och analytikerträffen webbsänds och går att följa på http://www.icagruppen.se/investerare.

Direktnummer för deltagare på telefonkonferensen:

SE +46 8 566 426 69

UK +44 203 428 1436

En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Presentationen kommer att hållas på engelska. Anmälan kan göras på ir@ica.se.

ICA Gruppens delårsrapport kommer att publiceras kl. 07.00 onsdagen den 11 november 2015.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4, november, 2015, kl 10:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar