Inbjudan till presentation av delårsrapport

ICA Gruppen publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 onsdagen den 13 november 2013 och vill med anledning av det bjuda in till en press- och analytikerträff.

Var: Ljusgården på Berns Hotell, Stockholm

När: onsdagen den 13 november 2013 kl 10.00

ICA Gruppens VD Per Strömberg och vice VD och CFO Sonat Burman-Olsson presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor. Press- och analytikerträffen webbsänds och går att följa via länk på www.icagruppen.se/investerare. En inspelad version finns därefter tillgänglig på hemsidan.

Anmälan görs på ir@ica.se.

ICA Gruppens delårsrapport för januari-september 2013 publiceras kl 07.30 onsdagen den 13 november 2013.

För mer information
Pernilla Grennfelt, IR ICA Gruppen, tel. 08-561 50 111
ICA Gruppens presstelefon, tel. 070-253 66 60

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera