Konvertering av samtliga C-aktier till stamaktier i ICA Gruppen

Som tidigare meddelats kommer samtliga C-aktier i ICA Gruppen att konverteras till stamaktier under januari 2016. ICA Gruppens styrelse har i dag fattat beslut att konvertering ska ske i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.

Det totala antalet aktier i ICA Gruppen uppgår till 201 146 795 varav 82 067 892 fram till konverteringen har varit C-aktier. Av bolagsordningen framgår att C-aktierna på begäran av innehavaren ska konverteras till stamaktier och att sådan konvertering kan ske tidigast under januari månad 2016. ICA-handlarnas förbund, som äger samtliga C-aktier, inkom som tidigare meddelats med en sådan begäran den 1 januari 2011, vilket föranlett styrelsen att i enlighet med bolagsordningens föreskrifter nu fatta beslut om konvertering. Totalt antal aktier och röster kommer att vara oförändrat efter konverteringen liksom ICA-handlarnas förbunds ägarandel i ICA Gruppen, 51,3%.

Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt men olika rätt till kontant utdelning. Stamaktier har oinskränkt utdelningsrätt medan C-aktier saknar rätt till kontant utdelning. Efter slutförd konvertering kommer ICA Gruppen endast att ha ett aktieslag i form av stamaktier med lika utdelningsrätt.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även bolagen Hemtex och inkClub. För mer information se icagruppen.se

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14 januari 2016 kl 15:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även bolagen Hemtex och inkClub. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar