Kvartalsrapport för hållbarhet juli – september

Fortsatta satsningar på ansvarsfullt företagande

ICA Gruppen presenterar idag kvartalsrapporten för ICAs hållbarhetsarbete för tredje kvartalet 2013. Rapporten går igenom viktiga händelser och insatser inom miljö, kvalitet, etisk handel, hälsa och samhällsengagemang.

- Att vara föregångare i ansvarsfullt företagande är ett av våra strategiska teman. Därför strävar vi hela tiden efter att höja ambitionerna med nya satsningar. Under kvartalet har ICA fortsatt arbetet med bland annat förbättringar inom miljö och kvalitet, till exempel med utökad ursprungsmärkning, säger Per Strömberg, VD ICA Gruppen AB.

   
Viktiga händelser i korthet

• ICA Sverige har undertecknat Bangladesh Accord, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh.

• Ytterligare steg har tagits för att fasa ut förpackningar som innehåller den omstridda plastkemikalien bisfenol A. ICAs egen tonfisk säljs numera även i en ny, innovativ förpackning som är fri från bisfenol A och dessutom mer effektiv ur transportsynpunkt.

• ICA Sverige tilldelades Transportgruppens utmärkelse Pegasuspriset 2012 för arbetet med att hitta nya miljövänligare bränslen för transporter, främst metandiesel. Motiveringen är bland annat att ICA på ett föredömligt sätt ställt krav på transportörernas miljöprestanda.

• Rimi Baltic fortsätter satsningen på hälsa och genomförde flera aktiviteter under kvartalet.


För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

   
ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma Publishing Group och
inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se