Påminnelse: Inbjudan till ICA Gruppens kapitalmarknadsdag i Stockholm 11 december 2013

ICA Gruppen bjuder in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag.

Vd Per Strömberg, vice vd och CFO Sonat Burman-Olsson samt andra representanter för ICA Gruppens koncernledning kommer under dagen bland annat att tala om ICA Gruppens strategiska prioriteringar och den svenska verksamheten.

Tid: onsdagen den 11 december 2013 kl 13-17, med efterföljande mingel ca kl 17-18. Registreringen öppnar kl 12.30.

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.

Anmälan: för att du ska kunna delta under kapitalmarknadsdagen behöver vi din anmälan som skickas via e-post till ir@ica.se senast den 27 november 2013. Observera att anmälan är obligatorisk.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på svenska.

Vi ser fram emot ert deltagande den 11 december 2013.

För mer information, kontakta:

Madelene Gummesson, IR, telefon: 08-561 505 83

Pernilla Grennfelt, IR, telefon: 08-561 501 11

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar