Svenska ICA-butikernas försäljning i augusti

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 1,8 procent i augusti2014 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 0,9 procent. 

  Augusti 2014 Januari – augusti 2014
Butiksförsäljning
exkl moms
      Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
        Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 662 2,8% 1,5% 20 397 2,7% 1,8%
ICA Kvantum 2 173 3,8% 1,3% 16 586 3,7% 1,7%
ICA Supermarket 2 832 0,6% 0,2% 21 596 1,3% 0,7%
ICA Nära 1 413 -0,3% 0,6% 10 632 0,7% 1,7%
Totalt 9 080 1,8% 0,9% 69 211 2,2% 1,4%

Under augusti 2014 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 080 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Under januari-augusti 2014 uppgick försäljningen till 69 211 Mkr, en ökning med 2,2 procent jämfört med i fjol.

Per den 31 augusti 2014 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 319.

Butiksförsäljningen för september publiceras måndagen den 8 oktober 2014 kl 08.45. För samtliga publiceringsdatum 2014, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/sv/investor-relations/kalender/.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

   
Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 8 september, 2014, kl 08:45

   
     
ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar