Svenska ICA-butikernas försäljning i december 2015

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 3,6 procent i december 2015 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 2,8 procent.

December 2015 Januari – december 2015
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 3 427 5,6% 3,4% 32 935 5,7% 3,4%
ICA Kvantum 2 547 3,3% 2,8% 26 244 4,4% 3,4%
ICA Supermarket 2 967 2,3% 2,3% 33 024 2,2% 2,5%
ICA Nära 1 394 2,5% 2,6% 16 150 2,4% 2,8%
Totalt 10 335 3,6% 2,8% 108 353 3,8% 3,1%

Under december 2015 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 10 335 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-december 2015 uppgick försäljningen till 108 353 Mkr, en ökning med 3,8 procent jämfört med i fjol.

Per den sista december 2015 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 306. Butiksförsäljningen för januari publiceras den 8 februari 2016 kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2016, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 12 januari 2016 kl 08:45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även bolagen Hemtex och inkClub. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar