Svenska ICA-butikernas försäljning i mars

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna sjönk med 4,9 procent i mars 2014 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker var försäljningsminskningen 5,3 procent. Påsken 2014 infaller i april jämfört med i mars 2013. Då påsken är en försäljningsmässigt viktig helg innebär kalendereffekten att försäljningen i mars påverkas negativt jämfört med föregående år.

Mars Ackumulerat
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 439 -6,7% -6,9% 6 998 -0,2% -0,9%
ICA Kvantum 2 024 -3,9% -5,3% 5 828 0,9% -0,2%
ICA Supermarket 2 600 -4,3% -4,9% 7 490 -0,5% -1,2%
ICA Nära 1 257 -4,0% -3,0% 3 577 -1,2% -0,1%
Totalt 8 321 -4,9% -5,3% 23 893 -0,1% -0,7%

Under mars 2014 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 8 321 Mkr exklusive moms, vilket är en minskning med 4,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år är försäljningen 23 893 Mkr vilket är marginellt lägre, -0,1 procent, än 2013.

Kalendereffekten på grund av påskhelgen bedöms uppgå till cirka -6 procentenheter för mars och -1,3 procentenheter ackumulerat.

Per den 31mars 2014 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 320. Antal butiker har minskat med en (ICA Nära) under månaden.

Butiksförsäljningen för april publiceras fredagen den 9 maj 2014 kl 08.45. För samtliga publiceringsdatum 2014, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/sv/investor-relations/kalender/.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 8 april, 2014, kl 08:45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar