Svenska ICA-butikernas försäljning i mars 2015

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 6,2 procent i mars 2015 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 5,1 procent. 

Mars 2015 Januari – mars 2015
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 653 8,8% 6,0% 7 521 7,5% 5,2%
ICA Kvantum 2 160 6,7% 4,8% 6 168 5,8% 4,0%
ICA Supermarket 2 710 4,4% 4,8% 7 717 3,2% 3,6%
ICA Nära 1 318 4,4% 4,8% 3 717 3,5% 4,0%
Totalt 8 841 6,2% 5,1% 25 123 5,1% 4,2%

Under mars 2015 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 8 841 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 6,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-mars 2015 uppgick försäljningen till 25 123 Mkr, en ökning med 5,1 procent jämfört med i fjol.

Kalendereffekten i mars, framförallt beroende på påskhelgen, bedöms uppgå till 1,1 procent och till 0,3 procent för perioden januari-mars.

Per den sista mars 2015 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 311.

Butiksförsäljningen för april publiceras den 11 maj 2015 kl 08.45. För samtliga publiceringsdatum 2015, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/#!/kalender.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 10 april 2015, kl 08:45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och sedan januari ingår Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även ICA Norge som är under avyttring och det helägda portföljbolaget inkClub, samt det delägda portföljbolaget Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar