Svenska ICA-butikernas försäljning i oktober 2015

Försäljningen i de svenska ICA-butikerna steg med 3,9 procent i oktober 2015 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,4 procent.

  Oktober 2015 Januari – oktober 2015
Butiksförsäljning
exkl moms
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Mkr Utveckling
samtliga
Utveckling
jämförbara
Maxi ICA Stormarknad 2 724 5,4% 3,1% 26 848 5,9% 3,5%
ICA Kvantum 2 221 4,3% 4,2% 21 593 4,6% 3,6%
ICA Supermarket 2 766 2,7% 2,6% 27 444 2,1% 2,4%
ICA Nära 1 328 3,1% 4,0% 13 510 2,3% 2,9%
Totalt 9 039 3,9% 3,4%     89 395 3,8% 3,1%

Under oktober 2015 uppgick försäljningen i de svenska ICA-butikerna till 9 039 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-oktober 2015 uppgick försäljningen till 89 395 Mkr, en ökning med 3,8 procent jämfört med i fjol.

Per den sista oktober 2015 uppgick antal ICA-butiker i Sverige till 1 303. Butiksförsäljningen för november publiceras den 8 december 2015 kl 08.45.

För samtliga publiceringsdatum 2015, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub, och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 9, november, 2015, kl 08:45.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även portföljbolagen inkClub och Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se