Valberedningens förslag till ICA Gruppens årsstämma

Valberedningen i ICA Gruppen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Blomberg, Jeanette Jäger, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg och Anette Wiotti. Valberedningen föreslår också omval av Claes-Göran Sylvén som styrelseordförande. Jan Olofsson har avböjt omval och valberedningen föreslår därför nyval av Fredrik Persson, som bland annat är ordförande i Svenskt Näringsliv och JM samt styrelseledamot i Electrolux och tidigare vd i Axel Johnson. 

Valberedningens övriga förslag till arvoden, revisor etc. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman från ICA Gruppen. Senast i samband med kallelsen kommer valberedningens redogörelse inför årsstämman 2018 att offentliggöras på ICA Gruppens hemsida.

Valberedningens ledamöter består av Claes Ottosson (ordförande) och Anna-Karin Liljeholm, som representerar ICA-handlarnas Förbund, Annika Lundius som representerar Industrivärden samt Hans Ek som representerar SEB Investment Management. ICA Gruppens årsstämma 2018 kommer att äga rum den 12 april 2018.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Frans Benson, Head of Investor Relations, telefon 046 705 107095

 Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 6 februari 2018, kl 08.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Taggar:

Om oss

Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

Prenumerera

Dokument & länkar