650 000 bin på ICAs Bi'n'Bi

Tolv ICA-butiker har tecknat avtal med Biman och installerat bikupor i anslutning till butikerna. ICA har sedan 2016 dessutom en bikupa vid huvudkontoret. Totalt skapar detta hem till cirka 650 000 tambin eller så kallade honungsbin.

ICA har ett ramavtal med Biman som gör det möjligt för ICA-butiker att hyra bikupor. Nu har tolv butiker anslutit sig vilket ger 650 000 bin ett hem hos ICA. Fler ICA-butiker är på gång att installera bikupor.

-  Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Från cirka 2007 och framåt har binäringen observerat en omfattande bidöd vilket gör detta till en viktig fråga. Bin är en förutsättning för att vi ska få tillgång till en stor del av den mat vi har på våra tallrikar och i ICA-butikerna, säger Maria Smith, chef hållbarhetsstrategi och -utveckling.

Om Biman
Biman startade 2012 och hyr ut bikupor för att öka pollineringen och därmed öka växtligheten i Sverige. Målsättningen är att få ut fler bin i samhället för ökad pollinering.

Bakgrund och fakta
En stor del av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Skulle bina försvinna helt skulle tillgången till frukt och grönsaker starkt begränsas. Från cirka 2007 och framåt har binäringen observerat en omfattande bidöd. Honungsbin lever i bikupor med cirka 20-70 000 bin. Ett bisamhälle utgörs av drottningen, några hundratals drönare samt tusentals arbetsbin. I Sverige har vi nästan 300 arter vilda pollinatörer varav cirka 100 är rödlistade.

För mer information
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Med fokus på mat och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.  De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA Sverige se icagruppen.se och ica.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar