Avtalet klart mellan ICA och Statoil

Avtalet klart mellan ICA och Statoil Första ICA Express på Statoil-station öppnar i juni Avtalet mellan ICA AB och Statoil är nu undertecknat. Det nya bolaget Statoil Detaljhandel Skandinavia AS börjar ta form. Utvecklingsarbetet har pågått i flera månader och inom kort öppnar den första testbutiken under namnet ICA Express på en Statoil-station i Oslo-området. Före årets slut ska ett 20-tal ICA Express-butiker vara igång. På sikt kommer även kundkorten att samordnas. ICA AB, som från årsskiftet även omfattar Hakon Gruppen i Norge, och Statoil inledde planeringen för det nya bolaget under 1998. Det ska äga och driva 1500 bensinstationer i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget ska ägas till 50 procent av Den Norske Stats Oljeselskap, Statoil, och till 50 procent av ICA AB och omfatta försäljning av dagligvaror, fast food/färdigmat, service och drivmedel. 1998 omsatte 1500 stationer 25 miljarder NOK, varav ca en tredjedel kom från annat än drivmedel. Det nya bolaget kommer att ha en balansomslutning på 7,2 miljarder NOK och ett egenkapital på 2,6 miljarder NOK. Strategin är att utnyttja styrkan i båda varumärkena ICA och Statoil. Det är skälet till att just ICA Express blir namnet på butikerna på de 500 största anläggningarna. De mindre stationerna med ett mer kioskinriktat sortiment kommer även fortsättningsvis att drivas under varumärket Statoil. VD i det nya bolaget blir Mats Holgersson, tidigare chef för Statoil Detaljhandel. Sverre Helno blir vice VD, han var tidigare ansvarig för norska ICA-kedjan. Interimsstyrelsen har bestått av Sten-Åke Forsberg (ordf) och Öyvind Holm Karlsen från Statoil och Svante Nilsson och Peter Ruzicka från ICA AB. Dessa personer utgör också kärnan i den nya styrelsen. Slutligt avtal ska godkännas i respektive bolags styrelser och dessutom godkännas av EU innan det formellt kan träda i kraft. Fotnot: Statoil är det ledande marknadsförande oljebolaget i Skandinavien. Svenska ICA, som omfattar även Hakon Gruppen i Norge, är Nordens största dagligvarugrupp med 3300 butiker i Sverige, Norge och Lettland. För ytterligare information Svante Nilsson, ICA AB, koncernchef & VD, via 08/585 50 272 Peter Ruzicka, ICA AB, vice koncernchef & v VD, + 47 23 05 50 00, mobil +47 952 98 504 Sten-Åke Forsberg, Statoil Detaljhandel, adm direktör, + 47 22 96 20 00 Morten Henriksrud, Statoil, informationschef, +47 22 96 22 40, mobil +47 90 01 69 60 Elisabeth Lundberg, ICA AB, informationschef, 08/585 50 267, mobil 0708/65 58 04 Björn Richard Johansen, Hakon Gruppen, informationsdirektör, +47 23 05 50 00, mobil +47 952 98 500 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar