Delårsrapport för ICA-koncernen januari - september 1999

Delårsrapport för ICA-koncernen januari - september 1999. Fortsatt stark resultatutveckling * Ökad butiksförsäljning i Sverige med 2,6% och i Norge med 5,0% * Resultatet efter finansnetto ökade med 46% till 1.051 MSEK * Rörelseresultatet ökade med 27% till 994 MSEK * Nettovinsten efter skatt ökade med 41% till 711 MSEK * Statoil Detaljhandel ingår som intressebolag. ICA AB-koncernen omfattar sedan 1999-01-01 ICA Handlarnas AB i Sverige och Hakon Gruppen AS i Norge. Koncernens proforma omsättning 1998 var 55.400 MSEK. Sammanlagt antal butiker i Sverige, Norge samt Lettland är 3.300 och sammanlagd årlig butiksförsäljning ca 90.000 MSEK inkl moms. Under 1999 har förvärvet av resterande 55% av aktierna i Hakon Gruppen fullföljts genom en riktad emission. ICA Förlaget AB har sålts till ICA Förbundet AB för 200 MSEK. Reavinsten i koncernen blev 118 MSEK. Samtliga jämförelser i denna rapport sker med proformaredovisning för ICA-koncernen efter förvärvet av samtliga aktier i Hakon Gruppen samt Hakon Eiendom och Maxi Norge. Jämförelse sker således med den verksamhet som idag motsvarar ICA - koncernen. - ICA-koncernens resultat fortsätter att utvecklas starkt. Vi drar nytta av hittills genomförda effektiviseringsprogram. Fusionsarbetet mellan ICA och Hakon Gruppen löper enligt plan, säger Svante Nilsson, VD och koncernchef i ICA AB. Marknaden Sverige ICA-handlarna ökade sin försäljning med 2,6 procent. Det är något sämre än för branschen totalt som ökat med 3,0 procent. Att ICA-handlarna har lägre försäljningsökning än branschens genomsnitt beror huvudsakligen på den pågående förändringsprocessen av marknadsföringen samt att antalet etableringar varit få under året. Bäst utveckling hade lågpris och större butiker. ICA-handlarnas sammanlagda butiksförsäljning uppgick till 48,5 miljarder SEK inkl moms. Norge Hakon Gruppens filial- och franchisebutiker ökade sin detaljhandelsomsättning med 5,0 procent, vilket är bättre än totalmarknadens ökning på ca 1,5 %. Lågpris har haft den bästa utvecklingen på den norska marknaden. Hakon Gruppens samlade detaljhandelsomsättning uppgick till 20,5 miljarder SEK inkl moms. Baltikum Utvecklingen för ICAs butiker i Baltikum är fortsatt positiv. Rimibutikerna i Riga ökade sin omsättning med 42 % till 224 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00680/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00680/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar