ICA Banken planerar start av egna fonder

Solna 26 mars, 2012

ICA Banken planerar att till hösten erbjuda tre fonder i eget namn. Förvaltare av fonderna blir Catella Fondförvaltning AB som idag lämnar in ansökan till Finansinspektionen.

Fonderna är indexfondlösningar med låga förvaltningsavgifter. De kommer att investera i aktieindexfonder med låga förvaltningsavgifter samt ränterelaterade fonder och värdepapper. Fondlösningarna vänder sig till tre sparprofiler och kommer att heta: Varlig, Måttlig och Modig.

Ytterligare information lämnas när Finansinspektionen givit sitt godkännande.

För information:

ICAs presstelefon, tel +46 70 253 66 60

 

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 125 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på www.ica.se

Taggar:

ica

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar