ICA bäst på samhällsansvar enligt Råd & Rön

Solna, 28 november, 2013

När Råd & Rön granskat fem livsmedelskedjor och deras arbete med samhällsansvar får ICA högst betyg. Bra uppförandekoder som genomsyrar arbetet på alla nivåer och öppenhet med information är bland annat det som ger företaget bra betyg.

För snart tio år sedan antog Ica en uppförandekod som kallas Icas Goda Affärer. De riktlinjer företaget arbetar efter är bland annat att ”Ha en öppen dialog internt och med omvärlden, ”Säkerställa kvalitet och trygga produkter” samt ”Verka för en god miljö med hållbar utveckling”.

– Idag förväntar sig konsumenterna att vi tar ett stort samhällsansvar och även om många är väldigt insatta vill vi underlätta för våra kunder att göra kloka val. Att ta hänsyn till miljö- och arbetsgivaraspekter är idag en naturlig del i vårt arbete, säger Anders Svensson, VD ICA Sverige AB. Och vi följer upp alla leverantörer, både de som producerar våra egna varor och de som levererar under eget varumärke.

30 procent av Icas matleverantörer har reviderats av utomstående, medan 70 procent har granskats av Icas egna inspektörer. Om ett företag brutit mot överenskommelser i det kontrakt som finns mellan parterna får de först en chans att rätta till förhållandena.

Företaget följer kontinuerligt upp förhållandena i producentländerna och gör inspektioner på plats. När det gäller exempelvis ananasodling, har Ica-ansvariga under de senaste två åren bland annat rest till plantager i Costa Rica och Ghana.

Ica låter också göra tredje parts-revisioner där utomstående besöker fabriker och plantager. Under 2012 kontrollerades 74 procent av de produktionsanläggningar som producerar Icas egna varor i de länder som Ica kallar ”högriskländer”.

Internt har Ica en utbildning både för inköpare i Sverige och för leverantörer i Asien, som bland annat tar upp riktlinjerna i ”Icas Goda Affärer” och hur man ska leva upp till dessa.

Sedan andra kvartalet 2012 publicerar ICA varje kvartal en Hållbarhetsrapport. I rapporten redovisas både förbättringar och frågor där ICA fått kritik.

Läs mer om ICAs Goda Affärer och hållbarhetsarbete

Källa: Råd& Rön. Råd & Rön har i en enkät granskat CSR-arbetet (företagens samhällsansvar) hos fem livsmedelskedjor. Granskningen har gjorts i samarbete med Consumers International och International Consumer Research & Testing, ICRT.

För ytterligare information
Kontakta ICA:s presstjänst, telefon 070-253 66 60

Om ICA
ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De cirka 1330 ICA-butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se www.ica.se

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se