ICA bildar gemensam organisation för rollerna storbutik och stormarknad

ICA bildar gemensam organisation för rollerna storbutik och stormarknad ICAs butiksroller Storbutik och Stormarknad kommer att organisatoriskt slås samman till en roll med de båda butiksprofilerna Maxi ICA Stormarknad och ICA Kvantum. Beslutet togs vid ett styrelsemöte i ICA Handlarnas AB den 21 mars. Sammanslagningen av den bakomliggande organisationen för de båda butiksrollerna är ett led i arbetet med att åstadkomma en tydligare profilering av butikerna mot marknaden. Chef för den nya sammanslagna rollen, Storbutik/Stormarknad, blir Kenneth Bengtsson, nu ansvarig för butiksrollen Stormarknad. Nuvarande chefen för Storbutik, Mats Larsson, blir chef för Kvantum-profilen. Den nya organisationen kommer inte att påverka antalet medarbetare. - Det här ger oss möjlighet att samla resurserna för gemensam butiksutveckling, säger Kenneth Bengtsson. Vi får naturligtvis också en betydligt större plattform i våra pris- och sortimentsförhandlingar med leverantörerna. Kenneth Bengtsson, chef Storbutik/Stormarknad, ICA Handlarnas AB, tel 08- 585 502 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar