ICA-butikernas försäljning under augusti 2008

ICA-butikernas försäljning under augusti 2008

Solna 8 september, 2008

Under augusti sålde ICA-butikerna i Sverige preliminärt varor för 7 507 miljoner kronor exkl. moms. Det innebär en ökning med 322 miljoner kronor eller 4,5 procent jämfört med samma månad i fjol. För jämförbara enheter är ökningen 2,5 procent.

Från årets början har försäljningen exklusive moms ökat med 7,5 procent till 57 202 miljoner kronor. För jämförbara enheter är ökningen 6,0 procent under samma period.

Försäljningen för ICA-butikerna i Sverige i augusti fördelar sig enligt följande:

Maxi ICA Stormarknad-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 13,5 procent till 1 976 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 4,0 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 14,5 procent till 14 619 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 6,4 procent.

ICA Kvantum-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 1,8 procent till 1 823 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 2,3 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 4,5 procent till 14 065 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 5,2 procent.

ICA Supermarket-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 1,9 procent till 2 514 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 2,2 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 5,2 procent till 19 361 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 6,0 procent.

ICA Nära-butikerna har under månaden ökat omsättningen med 0,7 procent till 1 195 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 1,5 procent. Ackumulerat har omsättningen ökat med 6,7 procent till 9 157 miljoner kronor varav jämförbara enheter har ökat med 6,6 procent.

För ytterligare information: ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 230 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera