ICA-handlarna ökade 1,8 procent - och hela branschen med 2,2 procent

Stark försäljningsökning även i dagligvaruhandeln; ICA-handlarna ökade 1,8 procent - och hela branschen med 2,2 procent Även dagligvaruhandeln hade under 1999 en stark försäljningsökning jämfört med tidigare år. Under förra året handlade svenskarna dagligvaror för 174,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 5.300 miljoner kronor jämfört med året innan. Ökningen blir 3,1 % i löpande priser och 2,2 % i volym, alltså när prisförändringarna är medräknade. (Under 1998 ökade dagligvaruförsäljningen endast med 0,3 % och året innan med 0,5 %). De drygt 2.000 ICA-handlarna i Sverige svarade för en dryg tredjedel av den totala dagligvaruförsäljningen. ICA-handlarna hade dock en något sämre utveckling än branschen totalt, främst beroende på en svagare etableringstakt. Butiksförsäljningen blev drygt 60 miljarderkronor, vilket innebär en volymökning med 1,8 %. Liksom tidigare år är tillväxten störst i de större butikerna och i lågprisbutikerna. Jämfört med tidigare år har ICA-handlarna inte byggt lika många nya butiker under 1999. Endast åtta nya ICA-butiker har tillkommit under året, medan ett 80-tal mindre butiker har lagts ner. För ytterligare information Svante Nilsson, VD ICA Handlarnas AB, via 08-585 502 72 Anders Nyberg, v VD ICA Handlarnas AB, via 08-585 502 10 Anders Hallgren, informationschef ICA Handlarnas AB, 08-585 502 66 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar