ICA-koncernens bokslutskommuniké 2012

Solna 11 februari, 2013

Ägarförändringar i ICA

  • Hakon Invest och Ahold har idag offentliggjort att Hakon Invest förvärvar Aholds aktier i ICA. Efter förvärvets genomförande avses ICA och Hakon Invest bli en koncern – ICA Gruppen. ICAs vd Per Strömberg är tilltänkt vd för nya ICA Gruppen. Med anledning av detta offentliggörande har ICA tidigarelagt publiceringen av bokslutskommunikén till idag.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 24 990 MSEK (24 921), en ökning med 0,3 procent. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge ökade nettoomsättningen med 3,6 procent, eller 4,2 procent i fasta växelkurser.
  • Rörelseresultatet uppgick till 928 MSEK (947), en minskning med 2,0 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 812 MSEK (853).
  • Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 733 MSEK (711). Kvartalet innehåller en positiv engångseffekt om 139 MSEK som en följd av att inkomstskatten i Sverige sänks till 22 procent från 2013.

Helåret

  • Nettoomsättningen för året uppgick till 96 863 MSEK (95 179), en ökning med 1,8 procent. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge ökade nettoomsättningen med 4,0 procent, eller 4,2 procent i fasta växelkurser.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3 466 MSEK (3 097) exklusive engångsposter om 192 MSEK (592). En ökning med 11,9 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 937 MSEK (2 156).
  • Årets resultat uppgick till 919 MSEK (1 395). I årets resultat ingår en skattekostnad om 1 274 MSEK avseende en skattetvist för åren 2004 – 2008 samt en positiv engångseffekt om 139 MSEK som en följd av att inkomstskatten i Sverige sänks till 22 procent från 2013.

Utdrag ur vd-kommentar – Per Strömberg, vd för ICA AB:

2012 var ett framgångsrikt år för ICA-koncernen. Samtliga länder där ICA verkar hade en förhållandevis stark utveckling på dagligvarumarknaden trots den turbulenta ekonomiska situationen i Europa. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 3 466 miljoner kronor, en ökning med 12 procent, drivet av framför allt en fortsatt stark försäljningsutveckling i ICA Sverige. God resultatutveckling under året hade också Rimi Baltic, ICA Banken och ICA Fastigheter. Årets resultat påverkades dock av en skattekostnad på ca 1,3 miljarder till följd av en dom i Kammarrätten den 4 oktober.

För hela rapporten, med fullständig vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:

Per Strömberg, vd ICA AB, telefon: 010-422 50 05

ICA’s presstjänst, telefon: 070-253 66 60

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på www.ica.se

Taggar:

ica

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera