ICA-koncernens delårsrapport januari – mars 2013

Stabil utveckling förICA-koncernen i första kvartalet

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 23 078 MSEK (23 309), en minskning med 1,0 procent. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge ökade nettoomsättningen med 2,2 procent eller 2,9 procent i fasta växelkurser.
  • Rörelseresultatet uppgick till 749 MSEK (690), exklusive engångsposter om 187 MSEK (0). En ökning med 8,6 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 471 MSEK (622).
  • Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 272 MSEK (444).

Utdrag ur vd-kommentar – Per Strömberg, vd för ICA AB:

”ICA-koncernen utvecklades stabilt under första kvartalet med en omsättningsökning om 2,9 procent i fasta växelkurser justerat för avyttringen av ICA Maxi-butikerna i Norge. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 8,6 procent jämfört med första kvartalet föregående år som en följd av förbättrade rörelseresultat i ICA Sverige, Rimi Baltic och ICA Banken.”

För hela rapporten, med fullständig vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:

Per Strömberg, vd ICA AB, telefon: 010-422 50 05

ICA’s presstjänst, telefon: 070-253 66 60

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB ägs av Hakon Invest AB. Mer information finns på www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar