ICA renodlar norska verksamheten genom att avyttra hyresavtal och fastigheter i norska ICA Maxi

Solna 27 april, 2012

ICA har nått en överenskommelse med Lagopus Eiendomsutvikling AS, ett konsortium bestående av fyra bolag, avseende överlåtelse av 22 hyresavtal och åtta fastigheter. ICA kommer att stänga samtliga ICA Maxi-butiker i Norge och därefter överföra hyresavtalen och fastigheterna till Lagopus. Överenskommelsen följer beslutet som fattades 2011 om att avyttra ICA Maxi-butikerna i Norge samt tillhörande fastigheter.

”Det här är ett viktigt steg i renodlingen av vår verksamhet i Norge. Vi är mycket nöjda med affären och kan nu lägga all kraft på vår renodlade tvåsegmentsstrategi i Norge”, säger Per Strömberg, nytillträdd vd för ICA.

Försäljningen beräknas att preliminärt generera en reavinst på fastighetsbeståndet om ca 200 MNOK samt en reaförlust på dryga 100 MNOK efter försäljningen av hyresavtalen inklusive nedskrivning av goodwill och utrustning. Efter utförsäljning av varulager och omkostnader för återställande av lokalerna förväntas transaktionen ha en något negativ resultatpåverkan på ICA-koncernen. Affären kommer att redovisas i andra kvartalet 2012.

I samband med överlåtelserna, som förväntas ske under andra halvåret i år, övertar Lagopus befintliga hyreskontrakt och fastigheter utan att överta den löpande driften. Avtalet är avhängigt samtycke från 14 hyresvärdar. Åtta ICA Maxi-hyresgäster finns i ICAs egna fastigheter.

Ambitionen är att samtliga 1 100 anställda i ICA Maxi i Norge ska erbjudas ny anställning. Av dessa kommer minst två tredjedelar att erbjudas arbete i Norgesgruppens butiksverksamhet och andra företag inom Lagopus-grupperingen. För de personer som inte omedelbart får ny anställning kommer ICA Norge i samarbete med berörda fackföreningar att arbeta för att finna tillfredsställande lösningar.

Det nybildade bolaget Lagopus Eiendomsutvikling AS ägs till 35 procent av Norgesgruppen, 25 procent av Profiér, 25 procent av Solist och 15 procent av Guardian Capital.

ABG Sundal Collier Norge ASA och Advokatfirman Thommessen AS har rådgivit ICA vid försäljningen.

För ytterligare information:

ICAs presstelefon: tel 070-253 66 60

 

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 125 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på www.ica.se

Taggar:

ica

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar