ICAs delårsrapport januari – juni 2007ICAs delårsrapport januari – juni 2007

Solna 21 augusti, 2007

Fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat första halvåret

? Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 39 490 MSEK (32 671), en ökning med 20,9 procent. Rimi Baltics nettoomsättning om 5 120 MSEK konsolideras från och med i år, exklusive denna är koncernens nettoomsättning 34 370 MSEK, en ökning om 5,2 procent.

? Rörelseresultatet för första halvåret minskade till 941 MSEK (1 249), en minskning med 24,7 procent. I rörelseresultatet är realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 333 MSEK (193) inkluderade. Rörelseresultatet exklusive dessa poster minskade med 42,4 procent.

? Nettoresultatet för första halvåret uppgick till 832 MSEK (1 000), en minskning med 16,8 procent.

? Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 20 699 MSEK (17 076), en ökning med 21,2 procent. Rimi Baltics nettoomsättning om 2 730 MSEK konsolideras från och med i år, exklusive denna är koncernens nettoomsättning 17 969 MSEK, en ökning om 5,2 procent.

? Rörelseresultatet för andra kvartalet minskade till 595 MSEK (688), en minskning med 13,5 procent. I rörelseresultatet är realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 215 MSEK (97) inkluderade. Rörelseresultatet exklusive dessa poster minskade med 35,7 procent.

? Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till 491 MSEK (535), en minskning med 8,2 procent.

För hela rapporten, med vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information: Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58 ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I gruppen ingår försäljningsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera