ICAs delårsrapport januari – juni 2011

Högre nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat under andra kvartalet

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 24 365 MSEK (23 143), en ökning med 5,3 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 7,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 738 MSEK (646), en ökning med 14,2 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 723 MSEK (688), en ökning med 5,1 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 646 MSEK (550).
  • Periodens resultat för andra kvartalet uppgick till 432 MSEK (-340). Andra kvartalet förra året belastades med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist avseende åren 2001 – 2003.

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 46 250 MSEK (45 862), en ökning med 0,8 procent. I fasta växelkurser ökade nettoomsättningen med 3,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 228 MSEK (1 266), en minskning med 3,0 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 1 213 MSEK (1 304), en minskning med 7,0 procent.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 068 MSEK (1 087).
  • Periodens resultat för första halvåret uppgick till 686 MSEK (55). Första halvåret förra året belastades med en skattekostnad om 747 MSEK avseende en skattetvist avseende åren 2001 – 2003.

Utdrag ur vd-kommentar - Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef för ICA AB:

Under andra kvartalet fortsatte våra marknader att präglas av hård konkurrens och lägre tillväxttakt. ICA-koncernens omsättning fortsatte trots detta att stiga under kvartalet med en ökning om 7,3 procent i fasta växelkurser. Ökningen berodde främst på ökad försäljning i ICA Sverige och Rimi Baltic samt en positiv kalendereffekt relaterad till påsken. Koncernens rörelseresultat förbättrades under andra kvartalet tack vare en stark resultatutveckling i Rimi Baltic, ICA Banken samt i ICA Fastigheter samtidigt som ICA Sveriges och ICA Norges rörelseresultat minskade.

För hela rapporten, med fullständig vd-kommentar och beskrivning av resultatutvecklingen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information:

Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58

ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60

Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 150 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår detaljhandelsbolagen ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar