ICAs och WWFs samarbete bevarar betesmarker

ICAs och WWFs samarbete bevarar betesmarker I samarbete med Världsnaturfonden WWF fortsätter ICA att stödja projektet Naturbetesmarker. Samarbetet var ursprungligen ett femårigt projekt som startade 1999 och skulle löpa ut i år, men tack vare de goda resultaten fortsätter ICA och WWF att samarbeta kring naturbeteskött. Syftet är att bidra till naturvård av speciellt skyddsvärda ängs- och hagmarker samtidigt som man producerar nötkött av hög kvalitet. - Hittills har samarbetsprojektet uppnått en ökning av landets välhävdade naturbetesmarker med cirka 20 000 hektar, varav cirka 10 000 hektar har restaurerats, säger Ola Jennersten, programchef på WWF. Målet för de kommande åren är att restaurera och förstärka betet på minst 5 000 hektar naturbetesmarker samt att bygga upp djurpooler för att tillhandahålla bra djur, utbilda uppfödare och sprida information om naturbetesköttets fördelar till konsumenterna. I dag slaktas cirka 35 djur i veckan från södra och östra Sverige som ICA Naturbeteskött. Initialt kommer volymen att ligga kvar på denna nivå. - På sikt är förhoppningen att öka volymerna och sprida ICA Naturbeteskött till fler butiker. Ett mål på längre sikt är att få in naturbetesköttet i flödet på ICAs nya anläggning för konsumentpackat kött i Västerås, säger Per Åkesson, inköpschef för färskvaror på ICA. För ytterligare information: Per Åkesson, ICA Sverige AB, tel 08-585 50 000 eller 073-765 12 87 Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF, tel 08-624 74 00 eller 0705-55 14 02 ICAs presstelefon, tel 070-253 66 60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska ICA-kunderna genom ICA Banken. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040714BIT20170/wkr0001.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar