Läkare och ICA i pilotprojekt för att hjälpa barn med fetma

Lovisa Sjögren, läkare vid barnkliniken i Region Halland, har initierat ett pilotprojekt som ska undersöka effekten av att barn med fetma och deras familjer under tre månader, fem dagar i veckan, får ICAs familjekasse till ett reducerat pris. Efter dessa tre månader kommer projektet att vetenskapligt utvärderas.

Övervikt och fetma hos barn är ett stort hälsoproblem som medför ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Idag är drygt 20 procent av svenska barn överviktiga och knappt fem procent av barnen har fetma. Svensk och internationell forskning visar att ju tidigare barn och unga med fetma behandlas desto större är sannolikheten att lyckas med behandlingen.

Nu vill Lovisa Sjögren och hennes forskarkollegor undersöka om ICAs matkasse, tillsammans med sedvanlig behandling, kan förbättra antalet lyckade behandlingar och påverka familjernas måltider och matvanor. ICAs vanliga familjekasse levereras till patientfamiljerna under tre månader, fem dagar i veckan. Samtliga av ICAs matkassar är näringsberäknade och innehåller varierade hälsosamma recept.

Jag brinner för att hjälpa barn med fetma. Genom att engagera olika aktörer i samhället är jag övertygad om att det blir lättare för familjerna att nå målet med behandlingen. Detta projekt är ett exempel på samverkan mellan sjukvården, familjerna och näringslivet där alla är med och bidrar. Det är då den verkliga kraften och förändringen sker, säger Lovisa Sjögren, läkare vid barnkliniken i Region Halland.

Pilotprojektet är nu igång med nio patientfamiljer och i september kommer ytterligare 60 familjer i Varberg och Kungsbacka att ingå i projektet. Efter utvärdering av pilotprojektet ses möjligheterna över att utöka samarbetet och genomföra en större vetenskaplig studie.

Hälsa är en viktig fråga för oss inom ICA och detta är ett exempel på hur vi, genom att erbjuda våra matkassar till patientfamiljerna, är med och bidrar. Tack vare ett stort engagemang hos ICA-handlare i Varberg och Kungsbacka, Lovisa Sjögren och ICA Sverige har pilotprojektet kunnat bli verklighet. Nu hoppas vi på lyckade resultat och en möjlighet att vidareutveckla arbetssättet och sprida det till fler ställen i Sverige, säger Paula Frösell, dietist ICA Sverige.

Projektet är delvis finansierat genom bidrag från ICA Stiftelsen. ICAs samarbetspartner Generation Pep har också varit delaktiga då de kopplar samman de olika aktörerna och samlar lärdomar från pilotprojektet med förhoppning om att skapa intresse och förutsättningar för mer grundläggande forskning kring hur råvaror och recept kan påverka måltidsvanor och beteenden på längre sikt.

ICA Stiftelsen
ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Tanken är att fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt – utan direkt koppling till affärsverksamheten.
icastiftelsen.se/ 

ICAs samarbete med Generation Pep
ICA har ett samarbete med Generation Pep för att vara med och skapa en folkrörelse för barn och ungdomars hälsa. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Initiativtagare är Kronprinsessparet. generationpep.se 

För mer information
ICAs presstjänst, telefon: 010-422 52 52

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se icagruppen.se och ica.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar