Mer blommor i fler butiker när ICA och Interflora inleder samarbete

Mer blommor i fler butiker när ICA och Interflora inleder samarbete ICA och Interflora har undertecknat ett Letter of Intent med syfte att etablera ett samägt inköpsbolag. Det gemensamma bolaget ska ha huvudansvar för försäljning och distribution av blommor till ICA- och Interflora-butiker. Dessutom planeras en rad nya samarbetsformer för försäljning av blommor i ICA- butiker. För kunderna betyder samarbetet bl.a. att det blir enklare att köpa och skicka blommor samt att sortimentet utökas. Fyra alternativa former av samarbete kan bli aktuella, alltifrån att en ICA-butik blir Blommogramombud, till en "shop- in-shop"-lösning med en Interflorabutik integrerad i ICA-butiken. ICA har en relativt stark ställning vad gäller krukväxter men säljer lite snittblommor, medan situationen för Interflora är den omvända. Därmed kompletterar ICA och Interflora varandra väl vilket gör att det finns goda synergieffekter att nå genom samverkan. - Genom samarbetet med Interflora förstärker vi vår expertis inom blomområdet och kan erbjuda våra kunder ett helt annat sortiment i många fler butiker, säger Nils-Gunnar Ljungquist, färskvaruchef ICA Handlarnas AB. - För Interfloras del betyder det här att vi får chans att nå ut med vårt koncept till betydligt fler kunder, samtidigt som effektivare inköp och distribution medför förbättrad lönsamhet och höjd kvalitet, säger Jan Johannisson, VD Interflora. Det gemensamma bolaget planeras få sitt säte i Stockholm och bedöms sysselsätta ett 40-tal personer. VD är ännu ej utsedd. Bemanning av bolaget kommer att ske från såväl ICA- som Interflora-sidan. ICAs blomavdelning vid Frukt & Grönt i Helsingborg har idag ett 20-tal anställda. Merparten av dessa kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget eller annan tjänst inom ICA. Interfloras blombolag, med verksamhet i Årsta partihandelsområde samt lokalt över södra Sverige, har ett 20-tal anställda. Även dessa kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Det är parternas avsikt att få till stånd ett slutligt avtal och en etablering av det nya inköps- bolaget senast i september i år, samt att samarbetet kan inledas fullt ut under hösten 1999. För ytterligare information Nils-Gunnar Ljungquist, ICA Handlarnas AB, färskvaruchef, 08-585 503 40, mobil 070-575 12 79 Jan Johannisson, Interflora, VD, 08-634 44 14, mobil 070-789 74 21 Sven-Åke Nordqvist, ICA Handlarnas AB, chef Frukt & Grönt, 042-18 91 37, mobil 070-698 91 37 Kewe Månsson, Interflorablommor, chef Sverige, 08-634 44 07, mobil 070-515 43 93 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar