Projektet Klimaträtt hjälpte till att minska klimatpåverkan med 31 procent

Projektet Klimaträtt har bidragit till att deltagarna i projektet har minskat sitt klimatavtryck med 31 procent. Om alla svenskar skulle uppnå lika stora utsläppsminskningar så skulle det motsvara hälften av Sveriges mål för minskade utsläpp till 2020. Återkoppling, inspiration och kunskap hjälpte deltagarna att ta steget att ändra sina vanor.

Klimaträtt har hjälpt och inspirerat människor i flerfamiljshuset Frodeparken i Uppsala att på ett enkelt sätt minska sin klimatpåverkan genom praktiska verktyg i vardagen. Med hjälp av en app, som omräknar testdeltagarnas olika inköp till koldioxidutsläpp, har deltagarna fått möjlighet att mäta och minska sin klimatpåverkan sedan april 2015. Med Klimaträttappen har de boende haft möjlighet att mäta sin dagliga klimatpåverkan inom boende, mat, transport och övrig konsumtion. Genom återkoppling, kunskap och inspiration har projektet skapat förutsättningar för att enkelt minska sin klimatpåverkan i vardagen. Tanken med projektet har varit att se om vi som företag på kommersiella villkor kan hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och merkostnader.

- Det är spännande att projektresultatet visar att mat är det område där deltagarna säger sig ha varit mest engagerade och att de på så kort tid lyckats åstadkomma en betydande minskning av sitt klimatfotavtryck. Flera säger att de i och med projektet intresserat sig mer för hållbarhetsfrågor kopplat till maten. För oss gäller det nu att titta på hur vi kan jobba vidare med detta, säger Maria Smith, miljöchef på ICA.

- Genom våra hyresgäster och Klimaträtt har vi fått ny kunskap om hur människor tänker och agerar i vardagen när det gäller klimatpåverkan. Kommer man väl över tröskeln, så är det mycket enklare än vad man tror att leva klimatsmart. Ett mer klimaträtt boende som är uppvärmt med koldioxidneutral fjärrvärme och där de boende gör något så enkelt som att släcka lamporna när man går hemifrån – det kommer man långt med, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

Resultatet visar att de svenska hemmen är en outnyttjad potential för minskade klimatutsläpp
Projektet resulterade i att aktiva deltagare på bara ett halvår minskade sina utsläpp med 31 procent inom områdena boende, transport och mat.  Minskningen skedde utan stora uppoffringar. De viktigaste slutsatserna i projektet har varit att klimatsmart boende och medvetna val i vardagen har stor effekt på klimatavtrycket. Utmaningen i att förändra livsstil ligger i att ta sig över den första tröskeln, därefter upplever man att förändringen kan vara bestående. Våra klimatavtryck speglar våra olika personligheter och livsstilar och kräver olika lösningar för att skapa motivation och förändring.

Om Klimaträtt
Vi som står bakom Klimaträtt är ICA och Uppsalahem som initiativtagare samt WWF/Världsnaturfonden, Chalmers, ICA Banken, ICA Supermarket Torgkassen, Sunfleet, UL, Automile, Uppsala kommun och Energimolnet som samarbetspartner. VINNOVA är med och finansierar utvecklingen av appen i projektet Klimaträtt genom sitt program för testbäddar inom miljöteknikområdet.

För mer information
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1304 ICA-butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av  ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Media

Media