Svensk - norsk storaffär i dagligvaruhandeln ICA och norska Hakon blir ett

Svensk - norsk storaffär i dagligvaruhandeln ICA och norska Hakon blir ett ICA Handlarnas AB och Hakon Gruppen AS i Norge planerar att gå samman vid årsskiftet 1998/99 under ett moderbolag, ICA AB. Detta sedan ett intentionsavtal nu är klart mellan ICA Förbundet och Canica AS, ägt av Stein Erik Hagen med familj. Den börsnotering av ICA-aktien som utreds inom ICA, kommer därmed att avse det nya gemensamma bolaget ICA AB. Den sammanlagda koncernomsättningen blir 53 miljarder SEK. Den totala detaljhandelsomsättningen inkl moms beräknas till cirka 88 miljarder SEK. Driften av de ingående bolagen i Sverige och Norge kommer att fortsätta som idag. ICA Handlarnas AB blir bas för den svenska delkoncernen och Hakon Gruppen AS för den norska. ICA Förbundet blir största ägare i ICA AB, men genom samgåendet blir Canica AS därutöver en betydande ägare. - Det nya bolaget blir finansiellt starkt och väl positionerat för att kunna konkurrera och utvecklas vidare inom dagligvarusektorn med Nordenbas, säger Roland Fahlin, koncernchef i ICA Handlarnas AB och ordförande i Hakon Gruppen AS. - Att vi nu väljer att gå samman med Hakon Gruppen är ett naturligt steg i ICAs nordiska strategi. Förutom att detta säkrar rationell drift, stärker det oss ytterligare i förhandlingarna med såväl nationella som internationella leverantörer. Det ger oss goda möjligheter till förbättrade inköpsvillkor - med påverkan på konsumentpriserna. Det nya bolaget ICA AB ska fungera som ett holdingbolag. Ordförande i styrelsen avses bli Roland Fahlin, som också fortsätter som VD i ICA Förbundet. Vice ordförande blir Bengt-Åke Billing (ordf i ICA Förbundet) och Stein Erik Hagen (Canica AS). Styrelsen ska ha en majoritet av ICA-handlare och även innehålla externa ledamöter. VD i ICA AB blir Svante Nilsson och v VD Peter Ruzicka. Svante Nilsson blir koncernchef i Sverige och Peter Ruzicka i Norge. Sammanslagningen förutsätter godkännande av svenska och norska myndigheter. Frågan om börsnotering behandlas vid ICA Förbundets extra stämma den 4 november. En introduktion på börsen kräver även ett beslut vid den ordinarie stämman i maj 1999. Fakta: - ICA Handlarnas AB ägs idag av ICA Förbundet (ICA-handlarnas medlems- organisation) och av ICA-handlarna enskilt. - Canica ägs av Stein Erik Hagen med familj. - ICA Handlarnas AB äger för närvarande 45 % i Hakon Gruppen AS - Totalt arbetar 47 000 personer i ICA och Hakon Gruppen. Antalet butiker i Sverige och Norge är omkring 3300. Bilaga: organisation Roland Fahlin, koncernchef ICA, VD ICA Förbundet, via 08/585 50 551 Svante Nilsson, VD ICA Handlarnas AB, via 08/585 50 272 Peter Ruzicka, VD Hakon Gruppen, 009 47 23 05 50 00 Elisabeth Lundberg, presschef, ICA Handlarnas AB, 08/585 50 267, 0708/655 804 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Hakon.doc)

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar