Två nya priser lyfter entreprenörskapets betydelse i samhället

ICA kommer att dela ut 100 000 kronor vardera till två personer som med hjälp av sina idéer och sin handlingskraft påverkar samhället positivt. Genom att dela ut pris till “Årets nystartare” och “Årets lokala hjälte” hoppas ICA öka entreprenörskapet i Sverige.

Entreprenörskap är en av ICAs värderingar, och en förutsättning för affärsmodellen där lokala entreprenörer totalt driver 1300 ICA-butiker runt om i Sverige. Nu vill ICA uppmärksamma entreprenöriella initiativ utanför organisationen genom att instifta ICAs Entreprenörspris.

-       Entreprenörskap är en kraft som kan förändra människors liv, men också förbättra lokalsamhällen. Med det här priset vill vi lyfta individerna som bidrar till positiv förändring i samhället. Två viktiga samhällsutmaningar är den geografiska spricka som börjat uppstå i Sverige där vissa områden halkar efter i utvecklingen, och de skillnader i förutsättningar som finns mellan personer födda i Sverige eller utanför. Vi tror att ett ökat entreprenörskap är en del av lösningen i båda frågorna, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Pristagare kommer att utses genom en omröstning tillsammans med en namnkunnig jury bestående av: prins Daniel, Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister, Sara Rosengren, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, Anders Källström vd Lantbrukarnas Riksförbund, Ahmed Abdirahman, initiativtagare till Järvaveckan, ICA-handlaren Grete Tuven och Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Det första stipendiet – “Årets lokala hjälte” – går till en person som bidragit till positiv utveckling i sitt närområde. Det kan handla om någon som ser till att byskolan hålls öppen, eller arrangerar en festival som engagerar hela orten.

Det andra stipendiet – “Årets nystartare” – tilldelas någon som invandrat till Sverige och med hjälp av sina erfarenheter och sitt entreprenörskap startat en verksamhet, som skapat nya möjligheter för både sig själv och andra. Det kan röra sig om en person som startat ett framgångsrikt företag och anställt personal, eller startat ett läxläsningsprogram för skolungdomar.

Priset delas ut den 3 maj i Stockholm, och fram till den 10 mars kan alla nominera en entreprenör som förtjänar att uppmärksammas på: www.icagruppen.se/entreprenorspriset

För mer information

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Med fokus på mat och måltider är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige.  De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA Sverige är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA Sverige se icagruppen.se och ica.se.

Taggar:

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar