ICM noteras på AktieTorget den 10 oktober

ICM noteras på AktieTorget den 10 oktober ICM Logistik AB (publ) noterar sin aktie på AktieTorget den 10 oktober. I samband med introduktionen adjungeras Jan Anwall (Biogaia) till styrelsen. Efter den nyligen genomförda nyemissionen har bolaget 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kronor i aktiekapital. Teckningskursen i den övertecknade nyemissionen var satt till 8 kronor. En handelspost kommer att bestå av 250 aktier. Aktien handlas under kortnamnet ICM. I samband med introduktionen adjungeras Jan Anwall, styrelseledamot i Biogaia, till styrelsen. - Jan har den erfarenhet från ett börsnoterat bolag som vi har saknat i styrelsen. Dessutom är hans erfarenhet av att starta och driva ett tillväxtföretag värdefull för oss, säger VD Bo Svedberg. Nomineringskommittéen i ICM Logistik AB har för avsikt att inför den ordinarie bolagsstämman i april 2002 förslå Jan Anwall till styrelseledamot i bolaget. ICM Logistik Ab (publ) är moderbolag i en koncern grundad 1985 som utvecklar, marknadsför och producerar logistiklösningar för oemballerat och ömtåligt gods. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, utrikes bohagstransporter och kulturtransporter. Koncernen omsatte 104 mkr och sysselsatte i genomsnitt 124 anställda under 2000. Egna terminaler finns i Göteborg, Lund, Stockholm och Örebro. Fordonsflottan består av egna fjärrlastbilar och lastbilar för distribution samt växelflak och containrar. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, tfn: 08 - 445 70 95, mobil: 0708 - 73 59 77, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00410/bit0001.pdf

Dokument & länkar