Om oss

ICT Sweden är en ideell förening vars huvudsyfte är att inom ICT området stärka, stödja och påverka att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar.