Bokslutskommuniké 1 september 2000 - 31 augusti 2001

Sammandrag Bokslutskommuniké 1 september 2000-31 augusti 2001 Resultatet bättre än prognosen Koncernens försäljning för det fjärde kvartalet uppgick till 60 (57) MSEK. Konjunkturnedgången ledde till en kraftig avmattning på marknaden för affärsområdet Pre Publish & Print. Samtidigt dämpades också efterfrågan inom Electronic Media medan efterfrågan inom affärsområdet Communication var fortsatt mycket god. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 23,2 (36,6) MSEK medan resultatet efter finansnetto, men före jämförelsestörande poster, uppgick till 16,7 (42,6) MSEK vilket är bättre än den senaste prognosen från den 19 september på 15 MSEK. Resultatet belastades av kostnader för omstrukturering, nyetableringar, nya utvecklingsprojekt samt namnbytet från Tryckindustri till Intellecta. Sammanlagt uppgick koncernens engångskostnader under året till 17 MSEK. Jämfört med föregående år ökade goodwillavskrivningarna och finansnettot försämrades. Koncernens orderläge i september är väsentligt bättre än i augusti. På marknaden för årsredovisningar, som är fortsatt mycket bra, ökar Intellecta sina marknadsandelar jämfört med föregående år. När det gäller emissionsprospekt behåller vi vår starka marknadsposition men räknar med minskad efterfrågan under denna höst. Läkemedelstryck växer med en ökad efterfrågan men konkurrensen från utländska aktörer pressar priserna. För övriga trycksaker är marknaden svårbedömd. Föregående räkenskapsårs svaga efterfrågan inom reklamtryck kan förväntas vända. Marknaden för IT- och webbtjänster är svårbedömd men koncernens IT-bolag har, med hänsyn till konjunkturläget, för närvarande ett tillfredsställande orderläge. Intellecta står idag väl rustat efter en period av förvärv och omstruktureringar. Tillbakagången inom IT-sektorn och den delvis kraftiga konjunkturavmattningen har medfört en omfattande utslagning av konkurrenter, inte enbart inom IT/webb- och kommunikationsföretag utan även bland tryckerier. Det nya scenariet bjuder på såväl problem som möjligheter. Intellecta som lyckats kombinera IT- och internetlösningar med en stabil kundbas och väl fungerande affärsverksamhet har nu goda möjligheter att öka sina marknadsandelar. Styrelsen föreslår en utdelning på 3:00 (4:00) SEK per aktie. Detta motsvarar en direktavkastning på 4,8 %. För närmare information kontakta: Koncernchef Lars Fredrikson 08-506 286 03, 0708-24 99 95 Vi stärker våra kunders varumärke, relationer och affärer genom att integrera kommunikation. www.intellecta.se Bokslutskommuniké 1 september 2000-31 augusti 2001 · Försäljningen ökade till 349 (311) MSEK · Resultat efter finansnetto 16,7 MSEK (prognos på 15,0) · Vinst per aktie 2:85 (8:50) SEK · Styrelsen föreslår utdelning om 3:00 (4:00) SEK · God orderingång i september-oktober · Konjunkturnedgång öppnar för nya affärsmöjligheter Solna den 23 oktober 2001 Intellecta AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00860/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00860/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar