Finska twitter fortfarande i tidig utveckling

Intellectas twittermätning Twittercensus lanseras i dag för den finskspråkiga twittervärlden. Resultaten skiljer sig inte stort från de första svenska mätningarna som gjordes för tre år sedan. Journalister och kulturperosnligheter finns i finska Twittersfären, men kanalen når inte ut brett.

Twittercensus har identifierat 63 632 twitterkonton som skriver på finska, vilket motsvarar drygt en procent av befolkningen. Det första kontot registrerades 2006.  

I början av 2009 sågs i Sverige en veritabel Twitterexplosion, då en lång rad journalister, kultur- och mediepersonligheter i skaffade konton och anamade mediet. Någon sådant genombrott har inte setts i Finland.
- En tolkning är att det inflytande media haft på Twitters utbredning i Sverige saknats i Finland, säger Hampus Brynolf, chef digital strategi på Intellecta.

Av de 64 000 konton är 26 000 aktiva, definierat som att kontoinnehavaren har skrivit minst ett twittermeddelande de senaste 30 dagarna. Denna siffra kan jämföras med den svenska siffran på 171 000 aktiva konton från förra året.

En markant skillnad är också att Finländare i mycket lägre utsträckning uppdaterar via mobila enheter såsom iPhone eller Androidtelefoner.

- Landet som tidigare ledde den mobila revolutionen har helt klart hamnat på efterkälken när det kommer till att använda sociala medier mobilt, fortsätter Hampus.

Årets mätning av det svenska twitter släpps tisdagen den 12 mars.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Hampus Brynolf, chef digital strategi@ Intellecta Corporate, 0708-733334, hampus.brynolf@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 380 medarbetare på sju orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.
www.intellecta.se

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar