Förändring av Intellectas aktieinnehav

Styrelsen för Intellecta AB ( publ), org nr 556056-5151 har idag beslutat om överlåtelse av 214 733 st av Intellectas aktier av serie B i samband med förvärv av EkoTryck Redners AB, org nr 556057-3841. Aktieöverlåtelsen sker per 1 oktober 2008. Styrelsen noterar härvid att 214 733 aktier utgör 5,04 procent av det totala antalet aktier om 4 2598 199 st i Intellecta. Efter denna överlåtelse äger Intellecta inte några egna aktier.

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera